Bi Nguyễn, võ sỹ gốc Việt xinh đẹp là ai?
Võ sĩ knock-out cả đối thủ lẫn trọng tài