Võ sư đánh người, xấu mặt môn phái Vịnh Xuân Quyền
Ở Ý có môn thể thao vừa đá bóng vừa đánh nhau