CĐV chảy máu lênh láng vì bị trúng pháo sáng tại sân Hàng Đẫy