HLV Mai Đức Chung mong muốn các học trò tự tin hơn nữa