Phát hiện bộ xương người trong lúc đốt cỏ khô
Giàn giáo sập, đè 2 ô tô ở trung tâm Sài Gòn