Khốn khổ vì sống cặp kênh 19.5
Thầm lặng vớt rác cảm ơn dòng Hương xứ Huế
16 năm vớt rác trên kênh nước đen