VFF thừa nhận V-League vẫn còn tiêu cực
Đừng uống trà đá nhìn 'con tàu' cách mạng công nghiệp 4.0