Chui vào hầm cá giữa biển, hai ngư dân ngạt khí tử vong
Cứu sống tài xế taxi bị đâm thủng tim, phổi
Gặp “mít tặc” tinh quái, nông dân mang giường ra tận vườn canh trộm