Chui vào hầm cá giữa biển, hai ngư dân ngạt khí tử vong
Cứu sống tài xế taxi bị đâm thủng tim, phổi