Triệu Quân Sự đã đi đâu, làm gì trong thời gian bị công an truy đuổi?
Triệu Quân Sự có thể đã trốn khỏi rừng Hải Vân, công an chuyển sang đánh “án chìm“