YouTuber Woossi: ‘Người Việt lái xe máy như biểu diễn’
Woossi - trai Hàn yêu đất Việt sau 10 năm sống ở Sài Gòn