Đi tập thể dục buổi sáng, bất ngờ nhìn thấy người nhảy cầu