Một xã tại Bình Phước thiệt hại 7 tỉ đồng do thiên tai
Liều mình đãi vàng trong sông chảy xiết
Phố cổ Hội An thành sông vì nước ngập