Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ, Tuy Hòa nhiều nơi ngập sâu