Qua đường không đúng qui định, cụ bà bị xe tông nguy kịch