Mất mạng vì trèo qua dải phân cách để qua đường
Thành triệu phú nhờ cho hươu nghe nhạc bolero