Đi tưới cà phê, hoảng hồn phát hiện thi thể đang phân hủy dưới suối
Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tam Kỳ
Phát hiện thi thể trôi dưới sông Sài Gòn