Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tam Kỳ
Phát hiện thi thể trôi dưới sông Sài Gòn
Tìm tung tích đầu người trong thùng rác ở Bình Dương
ync=1;e.charset='utf-8';e.src='//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_); })(window,document,'dable','script'); dable('setService', 'video.thanhnien.vn'); dable('sendLogOnce');