Người dân TP. HCM lo sợ điều gì khi xách làn ra chợ dịp cận Tết?