Phạt 77 triệu đồng điểm bán dầu trái phép
Gần 40.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên tàu vỏ sắt