Xe khách tông xe ben lao xuống suối, hơn 10 hành khách khiếp vía
Một phụ nữ bị xe ben cán nát chân