Khổ sở, ế ẩm vì ngập nặng trong cơn mưa bất ngờ lúc chiều tối
Người Sài Gòn thong dong dắt bộ trong buổi chiều đường phố thành dòng sông