Xe đầu kéo lao vào xe tưới cây trên Quốc lộ 1A
Xe đầu kéo lật nhào, nằm chỏng gọng gần cầu vượt Trạm 2