Xe 7 chỗ tông hỏng cửa nhà dân rồi bỏ chạy
Bắt xe Innova chở theo 13.200 bao thuốc lá lậu