Vết sẹo chia cắt hai miền Triều Tiên bên bờ Imjin
Bị tàu hỏa tông khi băng qua đường ngang dân sinh