Mạc Văn Khoa, Jay Quân, Katleen áp lực khi đóng lật mặt 4
Lý Hải: Bà xã đóng vai trò quan trọng từ thời ca hát đến khi làm phim
Mạc Văn Khoa “tố” Huy Khánh rất hay lèm bèm!
Chúng Huyền Thanh ghen khi Jay Quân đóng phim cùng gái xinh?