Bản tin SEA Games 28.8: Thạch Kim Tuấn và đội cử tạ lập kỳ tích
Bản tin SEA Games 23.8: 'Mưa vàng' từ điền kinh
Bản tin SEA Games ngày 19.8: Cơn khát vàng của Việt Nam