Grabbike và xe ôm truyền thống xô xát đổ máu ở Biên Hòa
Khách đánh nhau, chủ quán karaoke bị đâm chết