Sạt lở tan hoang nhiều tuyến đường khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
Cầu mới sửa gần 17 tỉ vừa bàn giao đã hư hỏng nặng