Xuân Bắc tái ngộ giáo sư Cù Trọng Xoay
Bị nghi ngờ khả năng làm cố vấn 'Shark nhí', Midu đáp trả cực gắt