Văn Lâm mắc sai lầm, Muangthong mất chiến thắng trên sân nhà