Người dân Hà Tĩnh đổ xô đi làm hộ chiếu sau Tết
 Lén đưa người đi xuất khẩu lao động
Phút gặp lại mẹ của thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt cóc