Quách Ngọc Ngoan bật mí về mối quan hệ với Phượng Chanel