Châu Âu 'mộng du' vào đại dịch Covid-19 ra sao?
Hơn 42.000 người tử vong vì Covid-19, thế giới có 857.480 ca nhiễm