AFC Cup: Hà Nội FC thắng hủy diệt trên đất Myanmar