Việt Hương: 'Tôi chuyên trị vai nghèo khổ nên khó dao kéo'