[GÓC BÌNH LUẬN] Cầu thủ Việt xuất ngoại, được và mất gì?