Ăn no quên lối về tại lễ hội ẩm thực đường phố Thái Lan