Khu nhà nghỉ cho người nuôi bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy  /// ẢNH: DUY TÍNH

Kiểm tra việc bệnh viện thu tiền người nuôi bệnh

0
'Như vấn đề Báo Thanh Niên nêu về tình trạng bệnh viện thu phí đối với người nhà BN, chúng tôi cũng sẽ cho kiểm tra lại, nếu xác định có bất hợp lý sẽ có ý kiến chính thức'