Hơi thở kháng chiến ở thủ đô gió ngàn

Hơi thở kháng chiến ở thủ đô gió ngàn

06:30 18/12/2021 0

Nhiều câu chuyện đời sống được chia sẻ trong chuyên đề Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia nhân kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2021).