viet nam qua mat giao si phuong tay

Chân dung giáo sĩ Alexandre de Rhodes - Ảnh: T.L

Việt Nam qua mắt giáo sĩ phương Tây: Đất kinh kỳ

3
Với bút danh Thiện Chân, trên Tạp chí Thanh Nghị, từ số 2 năm 1941 đến số cuối cùng năm 1945, dịch giả Nguyễn Trọng Phấn (1900 - 1996), đã tuyển dịch và giới thiệu những tài liệu về xã hội VN từ thế kỷ XVII do các giáo sĩ phương Tây từng đến VN dưới triều đại vua Lê - chúa Trịnh - chúa Nguyễn ghi chép lại.