Cùng OMO chung tay gieo lộc quý vì một Việt Nam Xanh

Cùng OMO chung tay gieo lộc quý vì một Việt Nam Xanh

0
“Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh” - Bài hát “Một đời người, một rừng cây” của NS Trần Long Ẩn, được xem là triết lý về hoài bão của sự sống không chỉ đúng cho con người mà cho cả thiên nhiên.