Vietnam Airlines bất ngờ giảm hơn 7.000 tỉ đồng chỉ tiêu doanh thu

0 Thanh Niên Online

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - HVN) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Vietnam Airlines điều chỉnh giảm doanh thu trong năm 2019 /// VNA
Vietnam Airlines điều chỉnh giảm doanh thu trong năm 2019
VNA

Theo đó, doanh thu hợp nhất điều chỉnh giảm 7.136 tỉ đồng còn 104.593 tỉ đồng. Doanh thu công ty mẹ cũng điều chỉnh giảm 4.207 tỉ đồng còn 78.313 tỉ đồng. Lượng hành khách vận chuyển giảm từ 24,9 triệu khách xuống 23,4 triệu khách. Các chỉ tiêu khác vẫn được giữ nguyên, bao gồm cả chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn giữ ở mức 2.680 tỉ đồng.

Hãng hàng không cho biết việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu hiệu quả và năng suất lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động.

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, Vietnam Airlines đã ghi nhận doanh thu hợp nhất 49.676 tỉ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1.381 tỉ đồng, giảm 8,6% và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Theo giải thích của HVN, lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do thu tài chính từ hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của công ty mẹ tăng 148 tỉ đồng nên khi hợp nhất báo cáo tài chính khiến lợi nhuận giảm tương ứng. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ một số công ty con giảm nhẹ như NCS (Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài), NCTS (Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài)…

Bên cạnh đó, kiểm toán đã nêu ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc trích lập chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái của Vietnam Airlines với số tiền khoảng 170 tỉ đồng, dựa trên ước tính của Ban giám đốc về sự suy giảm giá trị của VND so với các ngoại tệ đến cuối năm 2019. Tuy nhiên kiểm toán viên cho rằng việc ghi nhận chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá dự kiến phát sinh trong tương lai là chưa phù hợp với quy định. Nếu ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo các quy định hiện hành, khoản mục "Chi phí phải trả ngắn hạn" sẽ giảm 170 tỉ đồng và "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" sẽ tăng 136 tỉ đồng. Đồng thời trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, chi phí tài chính sẽ giảm tương ứng 170 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tăng 136 tỉ đồng.

Theo Vietnam Airlines, trong các báo cáo soát xét bán niên trước đây, công ty cũng trích lập dự phòng chênh lệch tỷ giá tương tự như trên và cũng bị tổ chức kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến ngoại trừ. Bản thân Vietnam Airlines cho rằng phương pháp ước tính này được thống kê nhiều năm và xét thấy là phù hợp giữa kết quả sản xuất kinh doanh giữa niên độ với cả năm.

Trên sàn TP.HCM, cổ phiếu HVN của hãng hàng không này đang có giá 39.000 đồng, tăng gần 10% so với đầu năm nay.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm