vinalines

Cảng Quy Nhơn /// Ảnh: Nguyễn Dũng

Vinalines đã tiếp nhận xong cảng Quy Nhơn

0
Vinalines cũng đã bố trí nhân sự trong HĐQT Công ty CP cảng Quy Nhơn và sẽ tiếp quản chi phối trong kỳ đại hội cổ đông được tổ chức vào 29.6.
/form>