Quay phim 12 giây với Hykoo

Quay phim 12 giây với Hykoo

17:26 19/04/2015 0

(TNO) Bất chấp sự hiện diện của các ứng dụng video di động trước đó, Gary Krieg cho rằng vẫn còn có gì đó thiếu sót, và cần phải được bổ sung bằng ứng dụng mới tên Hykoo.