Lỗ hổng AirDrop được phát hiện từ năm 2019 nhưng vẫn chưa được Apple khắc phục /// Ảnh chụp màn hình

AirDrop dính lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng

0
Một lỗ hổng bảo mật AirDrop cho phép nó mở khả năng chia sẻ iOS hoặc macOS với người lạ trong phạm vi Wi-Fi, giúp họ có thể xem số điện thoại và địa chỉ email của người dùng thiết bị Apple.