Cà Mau hiện đại hóa trung tâm dữ liệu

Cà Mau hiện đại hóa trung tâm dữ liệu

0
(TNO) Sở Thông tin - Truyền thông Cà Mau hôm 3.1 đã triển khai thành công dự án xây dựng trung tâm dữ liệu của Sở nhằm nâng cao hiệu quả trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu.