Nhân duyên sen của bộ sưu tập đồ vàng

Nhân duyên sen của bộ sưu tập đồ vàng

0
Bộ đồ vàng của Bảo tàng Long An có giá trị nổi bật vì nó chứng tỏ tài năng sáng tạo của cư dân Óc Eo xưa. Đặc biệt, những bông sen vàng trong đó là minh chứng của triết lý đạo Phật.