Tin buồn

Tin buồn

07:38 04/01/2022 0

Tổng cục II-Bộ Quốc phòng, Thành ủy TP.HCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: