Tra cứu tài liệu tại thư viện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội /// Ảnh: Ngọc Thắng

Tài liệu thư viện số bị... 'bịt'

0
Có thể số hóa tài liệu để lưu trữ, tuy nhiên thư viện lại không được phép phục vụ tra cứu tài liệu số hóa này. Đó là nguy cơ có thật của các thư viện.