vu khi bo binh

Chương trình vũ khí tham vọng của Pháp

Chương trình vũ khí tham vọng của Pháp

0
Pháp tiến hành chương trình phát triển vũ khí bộ binh được xem là lớn nhất châu Âu nhằm cung cấp các loại xe bọc thép mới cho lục quân.